De auteursrechten van alle op deze website gepubliceerde foto’s berusten bij Robin Leltz en/of Leltz Fotografie. Het is niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van Robin Leltz of Leltz Fotografie foto’s van deze site te vermenigvuldigen, verspreiden of publiceren op welke wijze dan ook.

Bij (her)gebruik nadat daarover overeenstemming is bereikt, is naamsvermelding van de fotograaf verplicht, alsmede de aanduiding dat het copyright bij van de foto’s bij de fotograaf ligt, tenzij hierover andere (schriftelijke) afspraken zijn gemaakt.

Leltz Fotografie
Vissendreef 25
2724 EE Zoetermeer
info@leltzfotografie.nl

KvK: 67689876
BTW: NL001166234B46
IBAN: NL56 BUNQ 2208 7009 88
BIC: BUNQNL2A

Leltz Fotografie is een geregistreerde handelsnaam van DaiSem Design.